ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวางแผนฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
-ขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลตลอดปี 2556-57
-รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 (มีนาคม 2557)
-รายงานประจำปีฉบับเผยแพร่ (มี.ค.-พ.ค. 2557)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

เผยสัดส่วนการรับนักเรียน ม.1 โรงเรียนดังทั่วประเทศ

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555 ไปแล้วนั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำนวน 280 โรง ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนมาให้ สพฐ.แล้ว ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)ในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้โอเน็ตทั่วไป 50%,
รร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เทพศิรินทร์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ทวีธาภิเศก สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วัดนวลนรดิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.มัธยมวัดนายโรง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีวัดระฆัง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บางปะกอกวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ปัญญาวรคุณ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.โพธิสารพิทยากร จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.มัธยมวัดหนองแขม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.มัธยมวัดสิงห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ราชวินิตมัธยม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,

รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.โยธินบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วัดราชโอรส จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศึกษานารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศึกษานารีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สามเสนวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%
, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เทพลีลา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,

รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับสลาก 22% สอบฯพื้นที่บริการ 28% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บางกะปิ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วัดสุทธิวราราม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วชิรธรรมสาธิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สารวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สิริรัตนาธร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.หอวัง จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.นนทบุรี
รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่ นนทบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

จ.พระนครศรีอยุธยา
รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.อยุธยาวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ปทุมธานี
รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ธัญรัตน์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ธัญบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ปทุมวิไล จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สายปัญญารังสิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สระบุรี
รร.แก่งคอย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สระบุรีวิทยาคม จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สิงห์บุรี
รร.สิงห์บุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ลพบุรี
รร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ชัยนาท
รร.ชัยนาทพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.อ่างทอง
รร.สตรีอ่างทอง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ฉะเชิงเทรา
รร.ดัดดรุณี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จับสลาก 15% สอบฯพื้นที่บริการ 35% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรปราการ
รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%,
รร.วัดทรงธรรม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.ราชวินิตบางแก้ว สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%
รร.สตรีสมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ปราจีนบุรี
รร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.นครนายก
รร.นครนายกวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บ้านนา “นายกพิทยาคาร” จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สระแก้ว
รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.สระแก้ว สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

จ.ราชบุรี
รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.โพธาวัฒนาเสนี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.กาญจนบุรี
รร.กาญจนานุเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วิสุทธรังษี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สุพรรณบุรี
รร.กรรณสูตศึกษาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สงวนหญิง จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

จ.นครปฐม
รร.พระปฐมวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ราชินีบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.เพชรบุรี
รร.เบญจมเทพอุทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พรหมานุสรณ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ประจวบคีรีขันธ์
รร.ประจวบวิทยาลัย จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรสงคราม
รร.ถาวรานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สมุทรสาคร
รร.สมุทรสาครบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สุราษฎร์ธานี
รร.ไชยาวิทยา จับสลาก 5% สอบฯทั่วไป 95%,
รร.พุนพินพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พระแสงวิทยา จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 40%,
รร.เวียงสระ จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50% ,
รร.สุราษฎร์ธานี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ,
รร.สุราษฎร์พิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สุราษฎร์ธานี 2 สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ชุมพร
รร.ศรียาภัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สอาดเผดิมวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%,
รร.สวนศรีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สวีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.นครศรีธรรมราช
รร.กัลยาณีศรีธรรมราช สอบฯพื้นที่บริการ 95% สอบฯทั่วไป 5%,
รร.ฉวางรัชดาภิเษก สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯ ทั่วไป 40%,
รร.ทุ่งสง สอบฯพื้นที่บริการ 95% สอบฯทั่วไป 5%,
รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.เบญจมราชูทิศ สอบฯ ทั่วไป 100%,
รร.ปากพนัง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.สตรีทุ่งสง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.พัทลุง
รร.พัทลุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีพัทลุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ตรัง
รร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วิเชียรมาตุ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สภาราชินี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
รร.ห้วยยอด สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.กระบี่
รร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%

จ.พังงา
รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สอบฯพื้นที่บริการ 80% สอบฯทั่วไป 20%

จ.ภูเก็ต
รร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีภูเก็ต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ระนอง
รร.พิชัยรัตนคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีระนอง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

จ.นราธิวาส
รร.นราธิวาส จับสลาก 15% สอบฯพื้นที่บริการ 55% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.นาราสิกขาลัย จับสลาก 70% สอบฯทั่วไป 30%

จ.ปัตตานี
รร.เดชะปัตตนยานุกูล จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เบญจมราชูทิศ จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ยะลา
รร.คณะราษฎรบำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรียะลา สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

จ.สงขลา
รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.มหาวชิราวุธ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วรนารีเฉลิม สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สตูล
รร.พิมานพิทยาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.จันทบุรี
รร.เบญจมราชูทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศรียานุสรณ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ตราด
รร.ตราดตระการคุณ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ชลบุรี
รร.ชลราษฎรอำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ชลกันยานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พนัสวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บางละมุง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สัตหีบวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศรีราชา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ระยอง
รร.แกลง “วิทยสถาวร” จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป 50%,
รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บ้านค่าย จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป 50%,
รร.ระยองวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วัดป่าประดู่ จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 40%

จ.เลย
รร.เลยพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศรีสงครามวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

จ.อุดรธานี
รร.สตรีราชินูทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.อุดรพิทยานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.หนองคาย
รร.ปทุมเทพวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.นครพนม
รร.ปิยะมหาราชาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.มุกดาหาร
รร.มุกดาหาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สกลนคร
รร.สกลราชวิทยานุกูล จับสลาก 17% สอบฯพื้นที่บริการ 33% สอบฯทั่วไป 50%

จ.กาฬสินธุ์
รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.อนุกูลนารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ขอนแก่น
รร.แก่นนครวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.กัลยาณวัตร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ขอนแก่นวิทยายน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ชุมแพศึกษา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.นครขอนแก่น สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.น้ำพองศึกษา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บ้านไผ่ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.หนองเรือวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 40%

จ.มหาสารคาม
รร.ผดุงนารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วาปีปทุม จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป 50%,
รร.สารคามพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ร้อยเอ็ด
รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีศึกษา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ศรีสะเกษ
รร.กันทรารมย์ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%,
รร.กันทรลักษ์วิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
รร.ขุขันธ์ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีสิริเกศ จับสลาก 30% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ยโสธร
รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ยโสธรพิทยาคม จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.อุบลราชธานี รร.นารีนุกูล จับสลาก 30% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เบ็ญจะมะมหาราช สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ลือคำหาญวารินชำราบ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

จ.อำนาจเจริญ
รร.อำนาจเจริญ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%จ.ชัยภูมิ
รร.แก้งคร้อวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ภูเขียว จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 45%,
รร.สตรีชัยภูมิ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.นครราชสีมา
รร.บุญวัฒนา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ปักธงชัยประชานิรมิต จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 20%,
รร.ราชสีมาวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%,
รร.ปากช่อง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พิมายวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ  50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สุรนารี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ  25% สอบฯทั่วไป 50%

จ.บุรีรัมย์
รร.กระสังพิทยาคม จับสลาก 50% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 30%,
รร.นางรอง สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%,
รร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 80% สอบฯทั่วไป 20%,
รร.ลำปลายมาศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.สุรินทร์
รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ประสาทวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.รัตนบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สิรินธร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สุรวิทยาคาร จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สังขะ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.เชียงใหม่
รร.จอมทอง จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ยุพราชวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วัฒโนทัยพายัพ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สันป่าตองวิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ลำปาง
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ลำปางกัลยาณี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ลำพูน
รร.จักรคำคณาทร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.เชียงราย
รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.เทิงวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พานพิทยาคม จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สามัคคีวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.พะเยา
รร.พะเยาพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.แพร่
รร.นารีรัตน์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พิริยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.น่าน
รร.ปัว สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สตรีศรีน่าน สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%

จ.สุโขทัย
รร.สุโขทัยวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สวรรค์อนันต์วิทยา จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.อุดมดรุณีสอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.ตาก
รร.ตากพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.สรรพวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.พิษณุโลก
รร.เฉลิมขวัญสตรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พุทธชินราชพิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.อุตรดิตถ์
รร.อุตรดิตถ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.อุตรดิตถ์ดรุณี จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%

จ.เพชรบูรณ์
รร.เพชรพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วิทยานุกูลนารี สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%,
รร.หล่มสักวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.หนองไผ่ สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

จ.กำแพงเพชร
รร.กำแพงเพชรพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.วัชรวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%

จ.พิจิตร
รร.ตะพานหิน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,
รร.พิจิตรพิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%

จ.นครสวรรค์
รร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นครสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีนครสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%

จ.อุทัยธานี
รร.หนองฉางวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น